GREAT Global Rights Europeans Acting Together

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ETHNOS  jako partner lokalny Polskiej Akcji Humanitarnej   zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa łódzkiego na spotkanie   w ramach Projektu „GREAT: Global Rights Europeans Acting Together”.
Spotkanie jest elementem kampanii  popularyzującej  temat polskiej i europejskiej współpracy rozwojowej z perspektywy praw człowieka. Spotkanie odbędzie się  w dniu 15 czerwca 2010 r.  w  Łodzi w siedzibie Instytutu Afrykańskiego, przy ul J. Kilińskiego 177. w godz. 12.00- 16.00.

Program
12.00 Otwarcie konferencji, informacja o projekcie GREAT – Maria Nowacka
Przekazanie uczestnikom konferencji plakatów i materiałów edukacyjnych
12.15 Prawa człowieka  –  wprowadzenie  Grażyna Suchocka
12.30 Projekcja filmu „Prawa dzieci. Angażujmy się. (Togo i Haiti)”
13.30 Projekcja filmu „Dobre praktyki w agroekologii.(Mozambik)”
14.30  Dyskusja panelowa uwzględniająca perspektywę organizacji pozarządowych

PROJEKT : „Great: Global Rights, Europeans Acting Together” Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ETHNOS realizuje w partnerstwie z:

Polska Akcja Humanitarna
Amnesty International
Stowarzyszenie „Dla Ziemi”
Fundacja „Partners Polska”
Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna”
„ARTOS”
„Homo Faber”
Fundacja „Mederi”
Fundacja Rozwoju Świętochłowic
Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych „Mikuszewo”
Fundacja Działań Edukacyjnych „Kreadukacja”
Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK
Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu „Trzeci Świat i My”
Stowarzyszenie „Nasza Gmina”
Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków
„Solidarni w Europie”
Stowarzyszenie PRO HUMANUM
Stowarzyszenie „Jeden Świat”
Fundacja „Inna Przestrzeń 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *