ETHNOS

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO KULTURALNE,  zarejestrowane zostało 20 października 2008 r.  Głównym celem statutowym naszej organizacji jest działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju człowieka.

działalność

Projekt ”Bezpośrednia pomoc dla uchodźców z Ukrainy w województwie łódzkim”

współfinansowany z środków Prezesa Rady Ministrów w ramach zmniejszania skutków kryzysu humanitarnego spowodowanego masowym napływem do Polski uchodźców

więcej

Bliżej siebie.
Program integracji seniorów

Projekt realizowany jest w województwie łódzkim w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim oraz
Konstantynowie Łódzkim dla uczestników w wieku 60+.
Prowadzimy zajęcia warsztatowe dla seniorów w grupach dziesięcioosobowych .

więcej o projekcie

Bezpieczna Przystań

Projekt „Jestem w Polsce. Program integracji cudzoziemców spoza UE w województwie łódzkim” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Projekt

Przestrzeń końca czasu

Projekt współfinansowany jest z Programów Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Administracji. Digitalizacja i inwentaryzacja dziedzictwa materialnego kultury żydowskiej – kirkut w Piotrkowie Trybunalskim

więcej o projekcie

Przestrzeń pamięci

Projekt : „Inwentaryzacja cmentarza wojennego w Bechcicach Kolonii i Pawlikowicach „ obejmuje:
- prace inwentaryzacyjne na cmentarzach wojennych w Bechcicach Kolonii i Pawlikowicach, których efekty  w postaci kart inwentaryzacyjnych będą ogólnie dostępne na portalu:

więcej o projekcie

Zdjęcia z realizacji projektu
Bliżej siebie