ETHNOS

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO KULTURALNE,  zarejestrowane zostało 20 października 2008 r.  Głównym celem statutowym naszej organizacji jest działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju człowieka.

działalność

„Pomagamy solidarnie”

Projekt współfinansowany jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Wspieramy Ukrainę realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.”

więcej

Bliżej siebie.
Program integracji seniorów

Projekt realizowany jest w województwie łódzkim w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim oraz
Konstantynowie Łódzkim dla uczestników w wieku 60+.
Prowadzimy zajęcia warsztatowe dla seniorów w grupach dziesięcioosobowych .

więcej o projekcie

Bezpieczna Przystań

Projekt „Jestem w Polsce. Program integracji cudzoziemców spoza UE w województwie łódzkim” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Projekt

Przestrzeń końca czasu

Projekt współfinansowany jest z Programów Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Administracji. Digitalizacja i inwentaryzacja dziedzictwa materialnego kultury żydowskiej – kirkut w Piotrkowie Trybunalskim

więcej o projekcie

Przestrzeń pamięci

Projekt : „Inwentaryzacja cmentarza wojennego w Bechcicach Kolonii i Pawlikowicach „ obejmuje:
- prace inwentaryzacyjne na cmentarzach wojennych w Bechcicach Kolonii i Pawlikowicach, których efekty  w postaci kart inwentaryzacyjnych będą ogólnie dostępne na portalu:

więcej o projekcie

Zdjęcia z realizacji projektu
Bliżej siebie