W 2020r. po raz drugi realizujemy projekt „Różne światy”, tym razem przybliżający pamięć o kulturze mniejszości żydowskiej obecnej w życiu i dziedzictwie historycznym polskich wsi.
Żydzi, małomiasteczkowi rzemieślnicy, handlarze, muzycy , tworząc własną kulturę sztetl, wpływali również na społeczności wiejskie. Tradycyjna kultura ludowa – sytuując Żydów, jako obcych, jednocześnie czerpała z ich sztuki i rzemiosła. Wzajemne relacje, co chcemy podkreślić w naszym projekcie, były częste, czasem przesycone wzajemnymi uprzedzeniami i lękami, ale częstokroć opierały się na ciekawości i życzliwości. Folklor żydowski jest także częścią dziedzictwa kultury polskiej. Poprzez ponowne zbliżenie dwóch światów –żydowskiego i tradycyjnego w ludowym wymiarze- małych miasteczek i wsi, zamierzamy odnowić dawne silne związki obu społeczności. Korzyści będą obopólne. Mieszkańcy Wolborza, Brzezin i Lutomierska będą mieli szansę „zanurzenia się” w dawnej ,tradycyjnej kulturze żydowskiej, która towarzyszyła ich dziadom, a realizatorzy zajęć, osoby pochodzenia żydowskiego będą miały szansę ponownie nawiązać dialog z mieszkańcami terenów wiejskich na poziomie artystycznym.
W ramach działań projektowych proponujemy odbiorcom z miejscowości: Wolbórz, Lutomiersk i Brzeziny udział w warsztatach poświęconych kulturze żydowskiej, obejrzenie przedwojennego filmu żydowskiego powstałego w języku jidysz z polskim tłumaczeniem: „List do Matki”, „Mateczka” ( do wyboru) oraz koncert muzyki chasydzkiej w wykonaniu Symchy Kellera.

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa Covid-19 ilość miejsc na imprezach jest ograniczona. Obowiązują maseczki, dezynfekcja rąk przed wejściem na zajęcia, pokazy i koncert, konieczność wypełnienia oświadczeń epidemiologicznych.