Regulamin płatności

REGULAMIN PŁATNOŚCI

1. Wpłat darowizn na rzecz Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego ETHNOS można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności.

2. Obsługa płatności online – karty płatnicze i ePrzelewy – realizowana
jest przez eCard S.A

3. ePrzelewy realizowane są w ten sposób, że Darczyńca dokonujący wpłaty darowizny po wyborze banku, z którego chce dokona płatności, zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Darczyńca otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Darczyńca powraca do strony internetowej Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego ETHNOS.

Płatność może być wykonana za pośrednictwem jednego z niżej wymienionych banków lub kart płatniczych:

set_ePrzelewy_karty_BLIK_kwadrat

Banki:  mTransfer (mBank), MultiTransfer (MultiBank), Millennium – Płatności Internetowe (Bank Millenium S.A), Przelew 24 (BZ WBK), Płacę z Nordea (Nordea), Płacę z Citi Handlowego (Bank Handlowy S.A Citi Handlowy), Przelew z BPH, Płacę z iPKO (PKO BP S.A), Płacę z Inteligo (Inteligo), Pekao24przelew, Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska S.A), Płać z Alior Bankiem i Płacę z Alior Sync (Alior Bank S.A), Pay Way Toyota Bank (Toyota Bank Polska S.A), Płać z ING (ING Bank Śląski S.A), Eurobank płatność online (Euro Bank S.A), Crèdit Agricole przelew online (Credit Agricole Bank Polska S.A), db Transfer (Deutsche Bank PBC S.A), Deutsche Bank PBC S.A, Invest Bank S.A, Kredyt Bank S.A, Raiffeisen Bank Polska S.A, Millennium Bank S.A, Bank Spółdzielczy we Wschowie, Bank Pocztowy S.A, Credit Agricole Bank Polska S.A.

4. Wpłaty bezpośrednio  na konto bankowe Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalne ETHNOS , ul. Legionów 19 lok 18; 91-069 Łódź

Alior Bank 15 2490 0005 0000 4500 1624 8578

Wpłaty darowizny dokonywane za pomocą strony internetowej www.ethnos.org.pl będą przeznaczane na działalność Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego ETHNOS, a w szczególności na:

– rzecz osób dorosłych oraz dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym              i będących w potrzebie w szczególności pochodzących z mniejszości etnicznych i uchodźców;

– rzecz Polaków i osób pochodzenia polskiego zamieszkałych na Kresach Wschodnich i w krajach byłego ZSRR ;

5. Wpłaty darowizn dokonywane za pomocą płatności online na stronie internetowej ( www.ethnos.org.pl ) nie podlegają zwrotom.

6. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych:

a/ Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (oraz późniejsze zmiany) Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ETHNOS zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności statutowej i realizacji Państwa darowizn   w naszym serwisie.

b/ Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ETHNOS zapewnia, iż dane osobowe Darczyńców przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji wpłaty darowizny.

c/ Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Darczyńca ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

d/ Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ETHNOS nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Darczyńcach i dokonanych przez nich wpłat darowizn bez ich wiedzy i zgody