Pomnik upamiętniający ofiary pacyfikacji wsi Zygmuntów w gminie Aleksandrów województwo łódzkie.

Projekt: „Pomnik upamiętniający ofiary pacyfikacji wsi Zygmuntów w gminie Aleksandrów województwo łódzkie”,  finansowany z środków Prezesa Rady Ministrów. ZADANIE ZREALIZOWANE  PRZY UDZIALE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZGODNIE Z UMOWĄ NR   1168/BPRM/23

Celem Stowarzyszenia  ETHNOS jest działalność m.in. w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej                            i kulturowej co realizujemy np. poprzez prace inwentaryzacyjne materialnego dziedzictwa kultury polskiej: inwentaryzacje grobów i pochówków wojennych i powstańczych a także  cmentarzy „cywilnych” również na tzw. Kresach Wschodnich.

W 2023 r. Stowarzyszenie nawiązało współpracę z gminą Aleksandrów,  której   celem jest wykonanie nowego pomnika upamiętniającego zamordowanych mieszkańców wsi Zygmuntów.

Wieś Zygmuntów została spacyfikowana przez Niemców 28 listopada 1944 roku. Zginęło wówczas 46 jej mieszkańców: kobiet, mężczyzn i dzieci, a zabudowania wsi zostały spalone. Wieś przestała istnieć. Pretekstem do tej zbrodni była pomoc mieszkańców wsi dla oddziałów partyzanckich działających na tym terenie.

W rezultacie realizacji zadania powstał pomnik z piaskowca wraz z ogrodzeniem   i pulpitową tablicą informacyjną. Mamy nadzieję, że będzie  to  miejsce uroczystego celebrowania pamięci                o pomordowanych mieszkańcach, które trwale wpisze się w krajobraz kulturowo-historyczny gminy Aleksandrów.

Męczeństwo mieszkańców Zygmuntowa może być stawiane za wzór młodym obecnym i przyszłym pokoleniom. Ponadto edukacja historyczna oraz upamiętnianie ważnych dla Polski wydarzeń jest elementem budującym i wzmacniającym poczucie tożsamości narodowej oraz pielęgnującym postawy patriotyczne w społeczeństwie. Działania takie, w tym przypadku budowa nowego pomnika, budują międzypokoleniową ciągłość pamięci historycznej oraz wzmacniają poczucie tożsamości narodowej.