Projekt ”Bezpośrednia pomoc dla uchodźców z Ukrainy w województwie łódzkim”, współfinansowany z środków Prezesa Rady Ministrów w ramach zmniejszania skutków kryzysu humanitarnego spowodowanego masowym napływem do Polski uchodźców             z Ukrainy i wsparcie działań organizacji zmierzających do efektywnego udzielania pomocy osobom i rodzinom potrzebującym, a także koordynację wsparcia w tym zakresie,                                                                              z pominięciem otwartego konkursu ofert.

REALIZUJEMY W TERMINIE: 15.03.2022-30.06.2022

PROGRAM PREZESA RADY MINISTRÓW: Zmniejszanie skutków kryzysu humanitarnego spowodowanego masowym napływem do Polski uchodźców z Ukrainy i wsparcie działań organizacji zmierzających do efektywnego udzielania pomocy osobom i rodzinom potrzebującym, a także koordynację wsparcia w tym zakresie, z pominięciem otwartego konkursu ofert Zadanie: "Bezpośrednia pomoc dla uchodźców z Ukrainy w województwie łódzkim”Realizację zadania na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy rozpoczęliśmy z dniem 24 lutego 2022r. angażując się w tworzenie punktów zbiórki artykułów pierwszej potrzeby, koordynowanie pomocy w uzyskaniu miejsca schronienia tymczasowego/zamieszkania, doradztwo, poradnictwo prawne i psychologiczne, pomoc asystentów cudzoziemca,  tłumaczenia, naukę języka polskiego i inne aktywności, których potrzebę weryfikuje codzienność.  Nasze działania są w pewnym stopniu komplementarne z realizowanym projektem FAMI nr 31/12-2019/OG-FAMI  „Jestem w Polsce. Program integracji cudzoziemców spoza UE w województwie łódzkim”, jednak tej pomocy nie dublują.   Nasze działania prowadzimy w 4 punktach informacyjno-konsultacyjnych w Łodzi, Pabianicach, Zgierzu/Grotnikach, Radomsku/Piotrkowie Trybunalskim. 
Telefony do asystentów cudzoziemca: 
Łódź: 502135680, Piotrkowska 270, p 204-206, 
Piotrkowska 31, 
Pabianice: 602857658, Zamkowa 8; 
Radomsko, Piotrków Trybunalski -512621330,Przedborska 2, 
Zgierz/Grotniki 503012913, Ustronie 29. 
Ze względu na pracę asystentów w terenie prosimy o wcześniejsze umawianie wizyt telefonicznie .    

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW  BUDŻETU PAŃSTWA 

Realizator:                          Stowarzyszenie 
Społeczno-Kulturalne 
ETHNOS