Pomagamy solidarnie

 Projekt współfinansowany jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności  w ramach programu Wspieramy Ukrainę   realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.”

Termin realizacji: 01.04.2023-31.12.2023

 Adresatem projektu są uchodźcy z Ukrainy pochodzenia romskiego.

Oferujemy:

– pomoc psychologiczną  

– pomoc prawną

– warsztaty adaptacyjne

– spacery socjalizacyjno-adaptacyjne

– pomoc asystenta romskiego

Naszym celem jest  wsparcie funkcjonowania w Polsce osób uchodźczych z Ukrainy  pochodzenia romskiego, pomoc w adaptacji do nowych warunków.

 Kontakt w sprawie projektu: e-mail: ethnos.lodz@ gmail.com