ETHNOS – MAGAZYN MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ETHNOS na mocy Porozumienia podpisanego z PR Rozgłośnią Regionalną w Łodzi realizuje od sierpnia 2009 r. Raz w miesiącu dwudziestominutową audycję:”Ethnos.   Magazyn mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych”, emitowaną w każdą ostatnią środę miesiąca o godz. Read more

Read More