Bezpieczna przystań

Projekt „Jestem w Polsce. Program integracji cudzoziemców spoza UE w województwie łódzkim” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Projekt nr 31/12-2019/OG-FAMI „Jestem w Polsce. Program integracji cudzoziemców spoza UE w województwie łódzkim” współfinansowany ze środków Funduszu Read more

Read More