STATUT STOWARZYSZENIA SPOŁECZNO-KULTURALNEGO „ETHNOS”

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Ethnos”, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji celów statutowych, tj. szeroko …