„W drodze do odzyskania niepodległości”

Projekt „W drodze do odzyskania niepodległości” realizowany jest w woj. łódzkim w gminie Lutomiersk, miejscowości: Lutomiersk, Bechcice Kolonia. Oferujemy: Cykl „lekcji patriotyzmu”, warsztatów historycznych przybliżających wiadomości historyczne, odnoszące się zarówno …

STATUT STOWARZYSZENIA SPOŁECZNO-KULTURALNEGO „ETHNOS”

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Ethnos”, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji celów statutowych, tj. szeroko …