Projekt Inwentaryzacji nagrobków na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

link do artykułu na stronie MKiDN

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ETHNOS od 2009r. prowadzi inwentaryzację nagrobków cmentarzy polskich na dawnych kresach wschodnich . Działalność ta możliwa jest dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Priorytet III Ochrona dziedzictwa narodowego poza granicami kraju.
W 2009r. prowadzona była inwentaryzacja nagrobków cmentarzy polskich na Litwie ( okręg Kowno), w wyniku której powstało 740 kart inwentaryzacyjnych.
Od 2011r. prowadzona jest inwentaryzacja nagrobków na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

Projekt Inwentaryzacji nagrobków na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.
Dokonanie inwentaryzacji zasobów cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie jest zadaniem realizowanym w kilku etapach. W 2011r. Realizacja zadania polegała na wykonaniu inwentaryzacji na kartach zabytków ruchomych nagrobków polskich do roku 1945 znajdujących się na cmentarzu Łyczakowskim i stanowiła kontynuację inwentaryzacji nagrobków różnych wyznań na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie we współpracy ze stroną ukraińską.
W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji powstaje baza danych w specjalnie do tego celu napisanym programie Memoria 1.0 gromadząca pojedyncze rekordy odpowiadające poszczególnym obiektom. Program generuje karty zabytków sepulkralnych w formacie pdf i pozwala na przeszukiwanie bazy danych pod wieloma kryteriami , dając możliwość drukowania pojedynczych kart lub całych ich zbiorów.
Etapy realizacji zadania: 1. Kwerenda archiwalna w archiwach polskich i ukraińskich
2. Prace terenowe inwentaryzatorskie
3. Wprowadzanie danych do bazy
W rezultacie realizacji projektu wykonano 1016 sztuk kart inwentaryzacyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *