EUROPEJSKI FUNDUSZ NA RZECZ UCHODŹCÓW — PROGRAM 2011

LIDER Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
PARTNERZY Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne ETHNOS
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi

“Integracja i akceptacja. Uchodźcy w społeczeństwie polskim”

REALIZATOR

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Regionalne Centrum w Łodzi reprezentowane przez Dyrektora Elżbietę Płaszczyk
Koordynator Agnieszka Jóźwiak
Adres: ul. Rewolucji 1905r. nr 9,  90-273 Łódź
Nr telefonu:

42  632 63 19; 605 579 355

Adres e-mail: ajozwiak@frdl.lodz.pl
PARTNER 1 Stowarzyszenie Społeczno –Kulturalne ETHNOS
Koordynator ze strony Partnera 1 Maria Nowacka
Adres: ul. Legionów nr 19 lok 18; 91-069 Łódź
Nr telefonu: 42 661 42 81; 513 076 866
Adres e-mail: ethnos.lodz@gmail.com

 

 

INFORMACJA O PROJEKCIE

Projekt „Integracja i akceptacja. Uchodźcy w społeczeństwie polskim” realizowany będzie w terminie 01.01.2012-31.10.2013 na terenie m. Łodzi oraz ulokowanego na terenie powiatu zgierskiego Ośrodka dla Uchodźców w Grotnikach.

Grupę docelową projektu stanowią uchodźcy zamieszkali na terenie ośrodka (wraz z członkami rodzin) oraz uchodźcy mieszkający poza ośrodkiem na terenie m. Łodzi. Wsparciem objętych będzie łącznie 150 osób (w tym 50 dzieci), posiadających status uchodźcy oraz objętych ochroną międzynarodową.

Działania podejmowane w ramach projektu dedykowane tej grupie docelowej obejmować będą:

1.przygotowanie uchodźcy do funkcjonowania w społeczeństwie większościowym poprzez udział w:
-kursach języka polskiego, prowadzonych przez wykwalifikowanych lektorów, pracowników Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców w Łodzi,
– warsztatach aktywizacji zawodowej i doradztwie zawodowym,
– kursach zawodowych, ukierunkowanych na zdobycie nowych, wymaganych na regionalnym rynku pracy kwalifikacji zawodowych;
– warsztatach podstawowej wiedzy obywatelskiej oraz wycieczkach kulturoznawczych upowszechniających wśród uchodźców polską kulturę, historię i obyczaje,
– zajęciach sportowych w tym w ramach zorganizowanej w Ośrodku dla Uchodźców siłowni,

2. funkcjonowanie Punkt Wsparcia Uchodźcy, świadczącego pomoc psychologiczną i prawną wspartą obecnością tłumaczy (j. rosyjski, j. angielski) w siedzibie realizatora projektu: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej –Regionalne Centrum w Łodzi; ul. Rewolucji 1905 r. nr 9.

3. wsparcie dzieci uchodźców poprzez organizację zajęć wyrównawczych oraz zajęć teatralno – muzycznych i plastyczno –ruchowych, wspomagających proces adaptacji do środowiska szkolnego oraz zakup odzieży i pomocy szkolnych.

Projekt adresowany jest także do społeczeństwa przyjmującego, któremu oferuje:
1.akcję informacyjną, poświęconą problematyce uchodźczej (w tym audycje radiowe i telewizyjne, warsztaty dla dzieci i młodzieży wprowadzające w tematykę uchodźczą, imprezy integracyjne – Dni Uchodźcy – ułatwiające proces integracji uchodźców ze społeczeństwem przyjmującym i proces akceptacji dla odmienności kulturowych,

2.szkolenia dla urzędników mających w pracy kontakt z uchodźcami (ośrodki pomocy społecznej, urzędy pracy, placówki oświatowe, urzędy administracji samorządowej, Łódzki Urząd Wojewódzki).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *