Wizyta robocza 14 lipca 2015.

14 lipca 2015r. w naszym biurze przy ul. Piotrkowskiej 125 gościliśmy  prof. Małgorzatę Fuszarę
Sekretarza Stanu w Kancelarii Premiera, Pełnomocniczkę Rządu  ds  Równego Traktowania oraz  prof. Jacka Kurczewskiego Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania odpowiada za przeciwdziałanie dyskryminacji oraz realizację zasady równego traktowania ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.
Podczas wizyty zaprezentowaliśmy naszą działalność , szczególnie dotyczącą pracy z uchodźcami i społecznością romską.

 wizyta_14_07_2015_1

wizyta_14_07_2015_2

wizyta_14_07_2015_3