Przekaż darowiznę.

Przekaż darowiznę na działalność statutową Stowarzyszenia ETHNOS.

Regulamin płatności.

Nasze cele są bliskie także TOBIE? Popierasz nasze działania? Stowarzyszenie ETHNOS działa dzięki pracy zespołu pracowników i wolontariuszy. Nie prowadzimy działalności gospodarczej. Realizujemy nasze cele statutowe, w tym przeciwdziałamy dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne, płeć, rasę , wyznanie dzięki pozyskiwaniu dotacji i darowizn. Liczymy na TWOJE wsparcie.
Zachęcamy do przekazania darowizny na:
– na cele statutowe, a Zarząd Stowarzyszenia ETHNOS zdecyduje, które z działań najbardziej potrzebuje wsparcia finansowego
– na konkretny cel:
pomoc dla uchodźców – UCHODŹCY
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ze względu na pochodzenie etniczne, płeć, wyznawaną religię – WYKLUCZENIE
edukację społeczną, programy wspomagające nauczanie dla dzieci i młodzieży, nabywanie kompetencji zawodowych- EDUKACJA
programy radiowe i telewizyjne przeciwdziałające dyskryminacji – „Ethnos. Magazyn mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych” – MEDIA
programy dla Polaków i osób pochodzenia polskiego zamieszkałych na Kresach Wschodnich i w krajach byłego ZSRR – KRESY
Jeśli chcesz przekazać darowiznę na konkretny cel, wpisz go w tytule przelewu, np. „Uchodźcy”, „Wykluczenie”, „Edukacja”, „Media”, „Kresy”.
Jeśli chcesz nasz wesprzeć – wpłać darowiznę na konto
ALIOR BANK. nr 15 2490 0005 0000 4500 1624 8578
Tytułem: darowizna na cele statutowe
lub: darowizna na …. „Kresy”/ „Media”….

TWOJA darowizna może być odliczona od podatku dochodowego .
Szczegóły odliczeń darowizny od podatku dochodowego:
ODLICZENIA PODATKOWE
Osoby fizyczne i prawne dokonujące wpłat na rzecz Stowarzyszenia ETHNOS mogą korzystać z preferencji podatkowych w podatkach dochodowych na podstawie faktu, że stowarzyszenie od 2015r. posiada status organizacji pożytku publicznego i realizuje cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

OSOBY FIZYCZNE
Osoby fizyczne mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę darowizny nie wyższą niż 6% uzyskanego dochodu (jest to możliwe na podstawie Art. 26 ust. 1 pkt. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
Wpłata musi być dokonana w danym roku podatkowym. Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy naszego stowarzyszenia. Aby skorzystać z odliczenia darowizny przekazanej na rzecz Stowarzyszenia ETHNOS, należy wraz z zeznaniem podatkowym (np. PIT-37) wypełnić także formularz PIT/O.
Pamiętaj! Wypełniając coroczny PIT, możesz nie tylko wykazać darowizny, ale też przekazać 1% podatku dla Stowarzyszenia, wpisując w odpowiednie pole KRS 0000313932
OSOBY PRAWNE
Osoby prawne mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę darowizny na rzecz Fundacji. Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu (jest to możliwe na podstawie Art. 18 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).
Wpłata musi być dokonana w danym roku podatkowym. Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia ETHNOS Aby skorzystać z odliczenia darowizny przekazanej na rzecz Stowarzyszenia ETHNOS, należy wypełnić formularz CIT-D – darczyńcy odliczającego darowiznę od podstawy opodatkowania.
STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE ETHNOS
ul. Legionów 19 lok 18, 91-069 Łódź
KRS 0000313932
NIP: 7251986261
ALIOR BANK. nr 15 2490 0005 0000 4500 1624 8578

Regulamin płatności.