Inwentaryzacja cmentarza wojennego w Bechcicach Kolonii i Pawlikowicach

W okolicy Łodzi w 1914r. rozegrała się Bitwa pod Łodzią której front był rozciągnięty na kilkadziesiąt kilometrów. W jej wyniku w okolicznych miejscowościach, pod którymi rozgrywały się działania zbrojne, znajdują się cmentarze, mogiły zbiorowe i pojedyncze groby żołnierskie. Bitwa Read more

Read More

Bezpieczna przystań

Projekt „Jestem w Polsce. Program integracji cudzoziemców spoza UE w województwie łódzkim” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Projekt nr 31/12-2019/OG-FAMI „Jestem w Polsce. Program integracji cudzoziemców spoza UE w województwie łódzkim” współfinansowany ze środków Funduszu Read more

Read More