Projekt „Edukacja – lepsze jutro”

jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Człowiek – najlepsza inwestycja” LIDER: Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce PARTNER: …