Projekt: “Nowa przyszłość. Partycypacja Romów w życiu społeczeństwa obywatelskiego”

Projekt „Nowa przyszłość. Partycypacja Romów w życiu społeczeństwa obywatelskiego”  jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

 

          Read more

Read More