Projekt „Różne światy”.

Strona projektu

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu EtnoPolska 2019.

Projekt „Różne światy” realizujemy od 01 07 2019 do 30.09 2019r na terenie miasta Wolbórz. Skierowany jest do mieszkańców miasta i Gminy. Celem projektu jest przybliżenie Read more

Read More

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020”

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ETHNOS zaprasza osoby w wieku 60+, mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego, Piotrkowa Trybunalskiego i Łodzi do udziału w projekcie „Aktywna przyszłość”. Oferujemy integracyjne zajęcia edukacyjne w grupach 10-12 osobowych z zakresu: – zarządzania czasem wolnym, – zasad komunikacji interpersonalnej, Read more

Read More

Autorski projekt „Przestrzeń Końca Czasu –Cmentarze Żydowskie na Huculszczyźnie”

Przestrzeń końca czasu” to wieloetapowy projekt badawczy mający na celu poszerzenie wiedzy na temat stopnia zachowania cmentarzy żydowskich na Huculszczyźnie (inwentaryzacja i dokumentacja zachowanych obiektów).

Podstawowym założeniem planowanego zadania jest również stworzenie warunków do efektywnej ochrony i popularyzacji spuścizny kulturowej, Read more

Read More

Projekt: "Akceptacja i tolerancja. Program integracji cudzoziemców."

 

Projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Projekt: "Akceptacja i tolerancja. Program integracji cudzoziemców" realizowany jest w terminie: 15.08.2016 r.- 28.02.2017r. w Ośrodku dla

Cudzoziemców w Ustroniu w województwie łódzkim.

Read more

Read More

„DAJ SZANSĘ – UCHODŹCY W POLSCE”

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE ETHNOS

SERDECZNIE ZAPRASZA NA SPOTKANIE INAUGURUJĄCE PROJEKT: „DAJ SZANSĘ – UCHODŹCY W POLSCE”

SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ 27 STYCZNIA (środa) w ŁODZI
W GODZINACH: 11.00 – 14.00
W DOMU TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO , ul. POMORSKA 21
W PROGRAMIE SPOTKANIA  Read more
Read More

ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt: „Daj szansę – uchodźcy w Polsce”, realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji,  współfinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ETHNOS zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie  usługi cateringu obiadowego  Read more

Read More

Kresy Wschodnie znaki istnienia i tożsamości

 

 

Projekt „Kresy Wschodnie znaki istnienia i tożsamości” jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.

Stowarzyszenie Ethnos od 16 Read more

Read More

Projekt „Zrozumieć różnice , znaleźć podobieństwa”.

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, współfinansowany  jest   ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ETHNOS od 1 września 2014r. do 30 września 2015r. realizuje w Ośrodku dla Uchodźców w Grotnikach Read more

Read More