Projekt Bliżej siebie. Program integracji seniorów

Projekt realizowany jest   w województwie  łódzkim w: Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Konstantynowie Łódzkim dla   uczestników w wieku 60+.

 Prowadzimy zajęcia warsztatowe  dla seniorów w grupach  dziesięcioosobowych . Proponujemy następujące zajęcia:

1/ Media społecznościowe dla seniora;

2/ Senior mądry przed szkodą – warsztaty przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych ;

3/ Senior w gąszczu zawiłości językowych;

4/ Warsztaty nabywania kompetencji kulturowych;

5/ Warsztaty nabywania kompetencji społecznych;

6/ Integracyjne warsztaty artystyczne – tańca etnicznego, śpiewu tradycyjnego

Dodatkowo w ramach zadania planujemy zorganizowanie Integracyjnej wycieczki kulturoznawczej 

Metodyka prowadzenia warsztatów jest oparta o nowoczesne metody angażowania i aktywizowania seniorów np. poprzez dramę w celu zwiększenia aktywności fizycznej, umysłowej i społecznej, zwiększenia ich kreatywności i zdolności twórczych – np. podczas tańca etnicznego, śpiewu tradycyjnego .

Plakat do pobrania

Wysokość dofinansowania : 150000PLN