Projekt „Jestem w Polsce. Program integracji cudzoziemców spoza UE w województwie łódzkim” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Jesteś cudzoziemcem? Potrzebujesz pomocy?
Weź udział w bezpłatnym projekcie „Jestem w Polsce. Program integracji cudzoziemców spoza UE w województwie łódzkim”.
Oferujemy:
• Pomoc asystentów cudzoziemca
• Pomoc materialną dla potrzebujących
• Zajęcia z języka polskiego
• Konsultacje prawne
• Pomoc edukacyjną dla dzieci
• Poradnictwo psychologiczne
• Warsztaty aktywizacji zawodowej i społecznej
• Zajęcia sportowe
• Inne formy wsparcia

Informacje o projekcie