Pomnik upamiętniający ofiary pacyfikacji wsi Zygmuntów w gminie Aleksandrów województwo łódzkie.

Projekt: „Pomnik upamiętniający ofiary pacyfikacji wsi Zygmuntów w gminie Aleksandrów województwo łódzkie”,  finansowany z środków Prezesa Rady Ministrów. ZADANIE ZREALIZOWANE  PRZY UDZIALE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZGODNIE Z UMOWĄ NR   1168/BPRM/23

Celem Stowarzyszenia  ETHNOS jest działalność m.in. w zakresie podtrzymywania Read more

Read More

Projekt „Przestrzeń końca czasu. Digitalizacja i inwentaryzacja dziedzictwa materialnego kultury żydowskiej”

Projekt współfinansowany jest z Programów Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Digitalizacja i inwentaryzacja dziedzictwa materialnego kultury żydowskiej – kirkut w Piotrkowie Trybunalskim

Celem zadania jest wykonanie inwentaryzacji cmentarza żydowskiego w Piotrkowie Read more

Read More

„W drodze do odzyskania niepodległości”

Projekt „W drodze do odzyskania niepodległości” realizowany jest w woj. łódzkim w gminie Lutomiersk, miejscowości: Lutomiersk, Bechcice Kolonia. Oferujemy:

  1. Cykl „lekcji patriotyzmu”, warsztatów historycznych przybliżających wiadomości historyczne, odnoszące się zarówno do przebiegu walk na tym terenie w różnych okresach Read more
Read More

Inwentaryzacja cmentarza wojennego w Bechcicach Kolonii i Pawlikowicach

W okolicy Łodzi w 1914r. rozegrała się Bitwa pod Łodzią której front był rozciągnięty na kilkadziesiąt kilometrów. W jej wyniku w okolicznych miejscowościach, pod którymi rozgrywały się działania zbrojne, znajdują się cmentarze, mogiły zbiorowe i pojedyncze groby żołnierskie. Bitwa Read more

Read More

Bezpieczna przystań

Projekt „Jestem w Polsce. Program integracji cudzoziemców spoza UE w województwie łódzkim” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Projekt nr 31/12-2019/OG-FAMI „Jestem w Polsce. Program integracji cudzoziemców spoza UE w województwie łódzkim” współfinansowany ze środków Funduszu Read more

Read More

Projekt „Różne światy”.

Strona projektu

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu EtnoPolska 2019.

Projekt „Różne światy” realizujemy od 01 07 2019 do 30.09 2019r na terenie miasta Wolbórz. Skierowany jest do mieszkańców miasta i Gminy. Celem projektu jest przybliżenie Read more

Read More

Akceptacja i tolerancja

Projekt : „Akceptacja i tolerancja. Programintegracji uczniów cudzoziemskich”, współfinansowany jest z środkówMinisterstwa Edukacji Narodowej.

„Akceptacja i tolerancja. Program integracji uczniów cudzoziemskich” to projekt realizowany na rzecz dzieci pochodzących głównie z Republiki Czeczenii i mieszkających w Ośrodku dla Cudzoziemców w Read more

Read More

Projekt „Inwentaryzacja cmentarzy wojennych”

W roku 2018 rozpoczęliśmy wieloletnie zadanie inwentaryzacji i lokalizacji (mapa GPS) wszystkich obiektów cmentarnych, nagrobków i miejsc pochówku żołnierzy i bojowników poległych w powstaniu styczniowym, bojach pierwszej i drugiej wojny światowej w woj. łódzkim. Nasze prace zainaugurowała inwentaryzacja mogił w Gałkowie i okolicach. Read more
Read More