Projekt „Edukacja – lepsze jutro”

jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

„Człowiek – najlepsza inwestycja”

LIDER: Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce
PARTNER:  Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne ETHNOS

“Edukacja – lepsze jutro”

REALIZATOR Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce
reprezentowane przez:
Prezesa Jana Wiśniewskiego i Wiceprezesa Krystynę Markowską
Adres: ul. Kopernika 7; 95-200 Pabianice
Adres e-mail:  stowrompab@poczta.onet.pl
Kierownik projektu: Maria Nowacka
PARTNER:  Stowarzyszenie Społeczno –Kulturalne ETHNOS
Koordynator ze strony Partnera: Krzysztof Suchocki
Adres:   ul. Piotrkowska 99; 90-410 Łódź
Nr telefonu: 512055783
Adres e-mail:ethnos.lodz@gmail.com

INFORMACJA O PROJEKCIE

Projekt „Edukacja- lepsze jutro” realizowany był  na terenie województwa łódzkiego w terminie: 01.02.2012 – 31.01.2014 przez Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym ETHNOS.
Grupę docelową projektu stanowili członkowie społeczności romskiej oraz osoby z otoczenia społeczności romskiej zamieszkujące w województwie łódzkim. Wsparciem objęte zostały 72osoby, w tym 15 dzieci, uczestniczących w zajęciach świetlicy integracyjnej. Działania podejmowane w ramach projektu dedykowane tej grupie docelowej obejmowały:

 • 1. Program edukacji i aktywizacji zawodowej – szkolenia, warsztaty, staże
  • a/ rok 2012:
   • Certyfikowane szkolenie operator wózka widłowego
   • prawo jazdy Kat. B
   • prawo jazdy Kat. C
   • prawo jazdy Kat. C+E
   • staże zawodowe dla wyróżniających się kursantów
   • kurs operatora maszyn robót ziemnych
   • staże zawodowe dla wyróżniających się kursantów
   • szkolenie teoretyczne i praktyczne w zawodzie : Krawcowa
  • b/ w 2013r.
   • kontynuacja szkolenia w zawodzie krawcowa
   • szkolenie teoretyczne i praktyczne w zawodzie: kosmetyczka
   • staże zawodowe dla wyróżniających się kursantek
   • kursy instruktorskie dla tancerzy i muzyków romskich

Ponadto projekt oferuje również:

   • konsultacje z działalności gospodarczej wraz z przygotowaniem biznesplanów
   • doradztwo zawodowe indywidualne
   • program aktywizacji zawodowej
 • 2. Program integracji społecznej, romskie media
  • a/ Seminaria społeczeństwa obywatelskiego po 30 godzin.
  • b/ szkolenia teoretyczne i praktyczne przygotowujące do pracy w romskich mediach w 2012 i 2013r.
   • powstanie redakcji : romskie media przygotowującej audycje radiowe w języku polskim i języku romani, łącznie powstało 48 audycji, których część była emitowana w PR Radio Łódź, a pozostałe zostanły umieszczone w formie podcastów na portalu internetowym
   • powstanie portalu romskich mediów, na którym umieszczane były audycje w języku polskim i romani oraz artykuły i bieżące wiadomości w języku romani
 • 3. Program wspomagający edukację dzieci – świetlica
  Świetlica dla dzieci: Konstantynów Łódzki , ul. Adama Mickiewicza 2
  czynna  w godzinach: 10.00 -18.00
  Zajęcia świetlicy miały na celu edukację dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Świetlica oferowała  również zajęcia: język angielski, zajęcia informatyczne, zajęcia plastyczne, zajęcia warsztatowe z tradycyjnej muzyki, tańca i śpiewu romskiego
 • 4. Program wyrównawczy dla kobiet
  • kurs samoobrony
  • warsztaty rzemiosła artystycznego
  • język angielski
  • zajęcia informatyczne
  • profilaktyka zdrowia i chorób kobiecych
  • integracyjne multikulturowe spotkania kobiet
 • 5. Program uzupełniający dla mężczyzn
  • język angielski
  • zajęcia informatyczne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *