Projekt: “Nowa przyszłość. Partycypacja Romów w życiu społeczeństwa obywatelskiego”

Projekt „Nowa przyszłość. Partycypacja Romów w życiu społeczeństwa obywatelskiego”  jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

logo_nowa_przyszlosc

 

                                                   „Człowiek – najlepsza inwestycja”

               

 LIDER: Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce
PARTNER: Stowarzyszenie Społeczno–Kulturalne ETHNOS

Projekt: “Nowa przyszłość. Partycypacja Romów w życiu społeczeństwa obywatelskiego”

 

REALIZATOR

 Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce
Kierownik Projektu Maria Nowacka
Adres: Ul. M. Kopernika 7; 95-200 Pabianice
Nr telefonu: 42  227-45-00
Adres e-mail: stowrompab@poczta.onet.pl
PARTNER Stowarzyszenie Społeczno –Kulturalne ETHNOS
Koordynator ze strony Partnera Krzysztof Suchocki
Adres: ul. Legionów nr 19/18; 91-069 Łódź
Nr telefonu: 42 661 42 81
Adres e-mail: ethnos.lodz@gmail.com

 

INFORMACJA O PROJEKCIE

Projekt „Nowa przyszłość. Partycypacja Romów  wżyciu społeczeństwa obywatelskiego” realizowany będzie w terminie 01.01.2014-30.06.2015 na terenie m. Łodzi, Konstantynowa Łódzkiego, Pabianic.

Grupę docelową projektu stanowią przedstawiciele społeczności romskiej.  Wsparciem objętych będzie łącznie 57 osób (w tym 15 dzieci).

 

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

1. Aktywizacja zawodowa – szkolenia, warsztaty, staże:

prawo jazdy Kat. B

prawo jazdy Kat. C

staże zawodowe dla wyróżniających się kursantów/ek w zawodzie kierowcy

szkolenie teoretyczne i praktyczne w zawodzie : Krawcowa

szkolenie teoretyczne i praktyczne w zawodzie: kosmetyczka

staże zawodowe dla wyróżniających się kursantów/ek

certyfikowane szkolenie asystent rodziny romskiej wraz ze stażami zawodowymi dla wyróżniających się kursantów/ek

kurs gastronomiczny wraz z warsztatami kulinarnymi: kuchnie świata

konsultacje z działalności gospodarczej wraz z przygotowaniem biznesplanów

 

Szkoleniom zawodowym towarzyszą: doradztwo zawodowe indywidualne i program

aktywizacji zawodowej

 

2. Aktywna integracja społeczna i kulturalna rodzin romskich

 

poradnictwo prawne i obywatelskie – warsztaty

warsztaty kompetencji społecznych

spotkania z literaturą piękną dla dorosłych

spotkania z literatura piękną dla dzieci

nabywanie kompetencji kulturowych poprzez: wycieczki tematyczne, wizyty w teatrach,

kinach,  muzeach

Projekt adresowany jest także do społeczeństwa większościowego, któremu oferuje akcję informacyjną, poświęconą problematyce romskiej w formie audycji telewizyjnych i felietonów filmowych współtworzonych przez Romów. Ogółem w ramach projektu powstanie 13 audycji telewizyjnych  emitowanych od maja 2014r. w TVP 3 Łódź.

 

3. Program wspomagający integrację Romów ze społeczeństwem większościowym – media

szkolenia z zakresu przygotowania audycji telewizyjnych

staże w redakcji „telewizji romskiej”

współpraca przy powstawaniu audycji telewizyjnej

 

4. Edukacja dzieci i dorosłych – programy wyrównawcze

 

program wspomagający edukację dzieci – świetlica.

Świetlica dla dzieci: Konstantynów Łódzki , ul. Mickiewicza 2 czynna jest w godzinach:

10.00 -18.00 Zajęcia świetlicy mają na celu edukację dzieci w wieku przedszkolnym i

szkolnym. Świetlica oferuje również zajęcia: język angielski, zajęcia informatyczne,

zajęcia plastyczne, zajęcia warsztatowe z tradycyjnej muzyki, tańca i śpiewu romskiego.

5. Aktywizacja zdrowotna rodzin romskich

 

diagnostyka osób dorosłych

diagnostyka dzieci

zajęcia sportowe dla dzieci – pływalnia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *