„Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020”

asos_logo_ai-01

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ETHNOS zaprasza osoby w
wieku 60+, mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego, Piotrkowa
Trybunalskiego i Łodzi do udziału w projekcie „Aktywna przyszłość”.
Oferujemy integracyjne zajęcia edukacyjne w grupach 10-12
osobowych z zakresu:
– zarządzania czasem wolnym,
– zasad komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji i wzmocnienia
samooceny
– wykorzystania nowoczesnych technologii w życiu codziennym
Zapraszamy na warsztaty:
– aktywizacji seniorów i przeciwdziałania przemocy wobec osób
starszych
– nabywania kompetencji kulturowych poprzez aktywne uczestnictwo
w kulturze, w tym wspólne czytanie literatury pięknej, dyskusje
uczestników, wizyty w teatrach, filharmonii, muzeach.
Wszystkie zajęcia są nieodpłatne.


 

Kontakt:
e-mail: ethnos.lodz@gmail.com
tel.: 502 135 680