Projekt: "Akceptacja i tolerancja. Program integracji cudzoziemców."

logo1

 

Projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Projekt: "Akceptacja i tolerancja. Program integracji cudzoziemców" realizowany jest w terminie: 15.08.2016 r.- 28.02.2017r. w Ośrodku dla

Cudzoziemców w Ustroniu w województwie łódzkim.

Beneficjentami projektu są dzieci z rodzin cudzoziemskich starających się o status uchodźców, mieszkające w Ośrodku w Ustroniu.

Realizowane są następujące działania:

– integracyjne warsztaty dla rodziców przeciwdziałanie przemocy, radzenie sobie ze stresem i negatywnymi emocjami

– zajęcia arteterapii dla dzieci

– poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci .

Realizator:

ethnos11

foto1