Kresy Wschodnie znaki istnienia i tożsamości

lodo_kr11

 

 

Projekt „Kresy Wschodnie znaki istnienia i tożsamości” jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.

Stowarzyszenie Ethnos od 16 do 30 lipca 2015 roku, realizowało projekt „Kresy Wschodnie znaki istnienia i tożsamości” przy współpracy z polonijnym radiem we Lwowie. W ramach projektu odbyły się szkolenia dla dziennikarzy i stażystów z ww. radia, obejmujące szeroki zakres umiejętności przydatnych w ich pracy. Beneficjenci projektu (4 osoby) zostali podzieleni na dwie równe grupy o różnych programach szkoleń. Łączna ilość godzin dla każdej uczestniczącej osoby, niezależnie od przydzielonej grupy, to 80.

Grupa I : szkolenia i warsztaty radiowe

Szkolenia odbywały się w rozgłośni PR Radio Łódź, prowadzone przez

profesjonalnych dziennikarzy i wykładowców oraz pracowników radiowych. Szkoleniom towarzyszyły staże przy opracowaniu, przygotowaniu i emisji audycji radiowej.

Stażyści zostaną przydzieleni do poszczególnych stanowisk pracy, zgodnie z ich preferencjami i zajmowanymi stanowiskami pracy w macierzystej redakcji

Program szkoleń i staży dla grupy I:

marketing PR, promocja, reklama, elektroniczne kanały komunikacji – media społecznościowe, media elektroniczne, strony HTML

etyka dziennikarska ; organizacja redakcji radiowej, planowanie audycji – warsztaty zasady skutecznej komunikacji, oczekiwania słuchaczy, strategia wypowiedzi

warsztaty kultury języka polskiego i sztuki mówienia i konstruowania wypowiedzi, w tym: poprawnej wymowy i emisji głosu, interpretacji i artykulacji wypowiedzi, technik zwalczania stresu podczas wystąpień publicznych; najczęściej popełniane błędy, techniki tworzenia poprawnych porównań, metafor, dobierania słów, indywidualne konsultacje doskonalenia dykcji, specyfika mowy mikrofonowej

warsztat prezentera – program na żywo, sposoby radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi ; strategia kontaktu z trudnym słuchaczem ( jak prowadzić program, aby przyciągnąć słuchacza, jak rozmawiać z gośćmi, jak utrzymać słuchacza, jak tworzyć programy autorskie, oryginalne wejścia prezenterskie, sposoby prowadzenia programu w zależności od pory dnia, specyfiki gościa w studio, tematyki, kontrola rozmówców telefonicznych w programach na żywo, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach -praca na konkretnych przykładach, indywidualne porady

ćwiczenia z mikrofonem, krótkie wykłady, analiza wystąpień własnych

podstawy montażu i radia internetowego; narzędzia do montażu , błędy montażowe, formy montażu, reklama, jingiel, obsługa stołu realizatorskiego

 Staż obejmuje realizację w/w warsztatów w praktyce. W efekcie stażu powstanie audycja radiowa.

 Grupa II: Szkolenia i warsztaty telewizyjne.

Szkolenia dla grupy II odbyły się w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, były prowadzone przez wykładowców ww. uczelni oraz pracowników Telewizja Polska S.A. Szkoleniom towarzyszyły staże przy opracowaniu, przygotowaniu i emisji audycji – felietonu filmowego. Stażyści zostali przydzieleni do poszczególnych stanowisk pracy, zgodnie z ich preferencjami i zajmowanymi stanowiskami pracy w macierzystej redakcji.

Program szkoleń i staży dla grupy II:

  • dobór i konfiguracja sprzętu wprowadzenie techniczne, obsługa i zadania sprzętu telewizyjnego: kamery (Canon legria, Red One,Sony EX3); STEADYCAM, lampy, FFLO, Kran zdjęciowy, wózek kamerowy, mikroporty- pozostałe wyposażenie studia, systemy montażowe, praca z kamerą, podstawowe i zaawansowane funkcje kamery video
  •  rozwijanie umiejętności realizatorskich w pracy z kamerą ( oświetlenie, kompozycja, dźwięk); podstawy kompozycji obrazu, oświetlenie, dźwięk, scenariusz
  •  rozwój umiejętności dziennikarskich i reżyserskich (jak poskromić tremę, skuteczna autoprezentacja; ogólne zasady techniki mówienia przed kamerą, umiejętność posługiwania się głosem w komunikacji medialnej (poprawnej wymowy i emisji głosu, interpretacji i artykulacji wypowiedzi, technik zwalczania stresu podczas wystąpień publicznych; najczęściej popełniane błędy, techniki tworzenia poprawnych porównań, metafor, dobierania słów, indywidualne konsultacje doskonalenia dykcji, specyfika mowy przed kamerą) , podstawowe zasady dress code’u i smart casual
  •  praca z programami montażowymi – ( ujęcie, scena , sekwencja, scenopis i scenopis obrazkowy, ruch obiektu, ruch kamery, cięcia, rytm i tempo)
  •  warsztaty pisania scenariusza

Staż obejmuje realizację w/w warsztatów w praktyce. W efekcie stażu powstanie audycja telewizyjna.

Radio Lwów – linki do materiałów:
Szkolenia w Łodzi.
Zwiedzanie Muzeum Kinematografii w Łodzi z aktorką Grażyną Suchocką.
Szkolenia z Fundacją Ethnos w Łodzi.

Galeria projektu.