Dzień Solidarności z Uchodźcami.

Dzień Solidarności z Uchodźcami

15 października 2015 r.

W odpowiedzi na apel Fundacji im. Stefana Batorego, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ETHNOS oraz Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi postanowiły przyłączyć się do ogólnopolskiej  akcji Dzień Solidarności z Uchodźcami. W tym wydarzeniu uczestniczy 99 instytucji z całej Polski.

Celem naszych działań jest organizacja i przeprowadzenie warsztatów antydyskryminacyjnych              i równościowych skierowanych do uczniów łódzkich szkół ponadgimnazjalnych. Podczas zajęć przekazywane będą przez ekspertów pracujących bezpośrednio z uchodźcami informacje dotyczące sytuacji uchodźców przebywających w Polsce oraz będzie możliwość spotkania się z ich przedstawicielami. Naszym celem jest przełamanie stereotypów i przekłamań, które szczególnie           w ostatnim czasie zalewają fora internetowe, kształtując fałszywy obraz uchodźcy.

 

Data wydarzenia: 15 X 2015 r., 10.00-14.00.

Miejsce wydarzenia: Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, ul. Gdańska 13.

Zarys spotkania:

  1. Sytuacja azylantów w Polsce – Maria Nowacka, Dyrektor Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego ETHNOS, etnolog.
  2. Od etnocentryzmu do etnorelatywizmu dr Piotr Machlański, Dyrektor Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, trener Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
  3. Pomagać mądrze – Małgorzata Niedzielska, Administratorka Ośrodka dla Uchodźców i Azylantów w Grotnikach-Ustroniu.
  4. Pokaz filmów o tematyce uchodźczej „Z Krymu do Polski”, „Jest takie miejsce” – producent Stowarzyszenie ETHNOS
  5. Spotkanie z przedstawicielami mieszkańców Ośrodka dla Uchodźców i Azylantów w Grotnikach-Ustroniu.
  6. Dyskusja.

Galeria