Projekt ”Bezpośrednia pomoc dla uchodźców z Ukrainy w województwie łódzkim”, współfinansowany z środków Prezesa Rady Ministrów w ramach zmniejszania skutków kryzysu humanitarnego spowodowanego masowym napływem do Polski uchodźców             z Ukrainy i wsparcie działań organizacji zmierzających do efektywnego udzielania pomocy osobom i rodzinom potrzebującym, a także koordynację wsparcia w tym zakresie,