Magazyn Ethnos
styczeń 2015

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Projekt „Edukacja – lepsze jutro”

jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

„Człowiek – najlepsza inwestycja”

LIDER: Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce
PARTNER:  Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne ETHNOS

“Edukacja – lepsze jutro”

REALIZATOR Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce
reprezentowane przez:
Prezesa Jana Wiśniewskiego i Wiceprezesa Krystynę Markowską
Adres: ul. Kopernika 7; 95-200 Pabianice
Adres e-mail:  stowrompab@poczta.onet.pl
Kierownik projektu: Maria Nowacka
PARTNER:  Stowarzyszenie Społeczno –Kulturalne ETHNOS
Koordynator ze strony Partnera: Krzysztof Suchocki
Adres:   ul. Piotrkowska 99; 90-410 Łódź
Nr telefonu: 512055783
Adres e-mail:ethnos.lodz@gmail.com

INFORMACJA O PROJEKCIE

Projekt „Edukacja- lepsze jutro” realizowany był  na terenie województwa łódzkiego w terminie: 01.02.2012 – 31.01.2014 przez Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym ETHNOS.
Grupę docelową projektu stanowili członkowie społeczności romskiej oraz osoby z otoczenia społeczności romskiej zamieszkujące w województwie łódzkim. Wsparciem objęte zostały 72osoby, w tym 15 dzieci, uczestniczących w zajęciach świetlicy integracyjnej. Działania podejmowane w ramach projektu dedykowane tej grupie docelowej obejmowały:

 • 1. Program edukacji i aktywizacji zawodowej – szkolenia, warsztaty, staże
  • a/ rok 2012:
   • Certyfikowane szkolenie operator wózka widłowego
   • prawo jazdy Kat. B
   • prawo jazdy Kat. C
   • prawo jazdy Kat. C+E
   • staże zawodowe dla wyróżniających się kursantów
   • kurs operatora maszyn robót ziemnych
   • staże zawodowe dla wyróżniających się kursantów
   • szkolenie teoretyczne i praktyczne w zawodzie : Krawcowa
  • b/ w 2013r.
   • kontynuacja szkolenia w zawodzie krawcowa
   • szkolenie teoretyczne i praktyczne w zawodzie: kosmetyczka
   • staże zawodowe dla wyróżniających się kursantek
   • kursy instruktorskie dla tancerzy i muzyków romskich

Ponadto projekt oferuje również:

   • konsultacje z działalności gospodarczej wraz z przygotowaniem biznesplanów
   • doradztwo zawodowe indywidualne
   • program aktywizacji zawodowej
 • 2. Program integracji społecznej, romskie media
  • a/ Seminaria społeczeństwa obywatelskiego po 30 godzin.
  • b/ szkolenia teoretyczne i praktyczne przygotowujące do pracy w romskich mediach w 2012 i 2013r.
   • powstanie redakcji : romskie media przygotowującej audycje radiowe w języku polskim i języku romani, łącznie powstało 48 audycji, których część była emitowana w PR Radio Łódź, a pozostałe zostanły umieszczone w formie podcastów na portalu internetowym
   • powstanie portalu romskich mediów, na którym umieszczane były audycje w języku polskim i romani oraz artykuły i bieżące wiadomości w języku romani
 • 3. Program wspomagający edukację dzieci – świetlica
  Świetlica dla dzieci: Konstantynów Łódzki , ul. Adama Mickiewicza 2
  czynna  w godzinach: 10.00 -18.00
  Zajęcia świetlicy miały na celu edukację dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Świetlica oferowała  również zajęcia: język angielski, zajęcia informatyczne, zajęcia plastyczne, zajęcia warsztatowe z tradycyjnej muzyki, tańca i śpiewu romskiego
 • 4. Program wyrównawczy dla kobiet
  • kurs samoobrony
  • warsztaty rzemiosła artystycznego
  • język angielski
  • zajęcia informatyczne
  • profilaktyka zdrowia i chorób kobiecych
  • integracyjne multikulturowe spotkania kobiet
 • 5. Program uzupełniający dla mężczyzn
  • język angielski
  • zajęcia informatyczne

Projekt: “Nowa przyszłość. Partycypacja Romów w życiu społeczeństwa obywatelskiego”

Projekt „Nowa przyszłość. Partycypacja Romów w życiu społeczeństwa obywatelskiego”  jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

logo_nowa_przyszlosc

 

                                                   „Człowiek – najlepsza inwestycja”

               

 LIDER: Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce
PARTNER: Stowarzyszenie Społeczno–Kulturalne ETHNOS

Projekt: “Nowa przyszłość. Partycypacja Romów w życiu społeczeństwa obywatelskiego”

 

REALIZATOR

 Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce
Kierownik Projektu Maria Nowacka
Adres: Ul. M. Kopernika 7; 95-200 Pabianice
Nr telefonu: 42  227-45-00
Adres e-mail: stowrompab@poczta.onet.pl
PARTNER Stowarzyszenie Społeczno –Kulturalne ETHNOS
Koordynator ze strony Partnera Krzysztof Suchocki
Adres: ul. Legionów nr 19/18; 91-069 Łódź
Nr telefonu: 42 661 42 81
Adres e-mail: ethnos.lodz@gmail.com
Read More

Zapytanie ofertowe 1

ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z zasadą konkurencyjności
na wykonanie usługi przygotowania trzech 12 minutowych felietonów filmowych wraz z emisja w TVP 3 Łódź

Read More

Zapytanie ofertowe 2

ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z zasadą konkurencyjności
na wykonanie prowadzenie zajęć dla dzieci w Ośrodku dla uchodźców w Grotnikach

Read More

Magazyn Ethnos grudzień 2011

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Magazyn Ethnos
luty 2012

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Magazyn Ethnos
styczeń 2012

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Magazyn Ethnos
listopad 2011

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

About Callisto

All demo content is for sample purposes only, intended to represent a live site.

The sample pages are intended to show how Callisto can be constructed on your site.

Newsletter

Subscribe to our newsletter and stay updated on the latest developments and special offers!